งานกันสาดและโครงหลังคา

  1. แจ้งขนาด ความกว้าง ความยื่น ความสูงของลูกตั้งหลัง 
  2. รูปถ่ายหน้างาน (ถ้ามี) หากมีรูปถ่ายหน้างานทางเราจะแนะนำในการเลือกผลิตภัณฑ์ในการติดตั้งได้ดียิ่งขึ้น
  3. เลือกวัสดุที่ต้องการ (เลือกวัสดุหลังคา คลิกที่นี่)
  4. เลือกรูปทรงกันสาดตามที่ต้องการ (เลือกรูปทรงกันสาด คลิกที่นี่)
  ราคาที่พนักงานแจ้งจะเป็นราคาประมาณการณ์ราคาที่แท้จริงจะต้องให้ช่างเข้าไปตรวจสอบหน้างานอีกครั้ง
 

5. ให้ช่างเข้าไปวัดขนาดหน้างาน

 • ทางร้านมีวัสดุให้ทางลูกค้าเลือกสีและแบบที่หน้างาน 
 • วันที่ช่างเข้าไปวัดหน้างานรบกวนให้ผู้ตัดสินใจได้อยู่หน้างานเพื่อเลือกสีและวัสดุในการทำกันสาดและคุยรายละเอียดที่ต้องการให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ
 • กรณีที่หน้างานอยู่ในพื้นที่ให้บริการทางร้านไม่คิดค่าบริการตรวจวัดหน้างาน
 • กรณีที่หน้างานอยู่นอกพื้นที่ให้บริการทางร้านจะมีค่าบริการตรวจวัดหน้างาน ค่าบริการตรวจวัดหน้างานหากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าสามารถนำมาเป็นส่วนลดค่าสินค้าได้
 • ช่างที่เข้าไปวัดหน้างานไม่สามารถแจ้งราคาให้กับลูกค้าได้ 
 

6.  กรณีงานผ้าใบต้องเขียนโลโก้ 

ทางร้านขอชี้แจงทำความเข้าใจว่างานโลโก้
 
 • ทางร้านไม่รับออกแบบโลโก้ให้ลูกค้าหากลูกค้าต้องการเขียนโลโก้ไม่ว่าเป็นตัวอักษรหรือรูปภาพจะต้องส่งแบบตามที่ลูกค้าต้องการมาเป็นไฟล์ JPG, PNG, AI, PDF
 • ทางร้านมิได้เป็นผู้เขียนโลโก้เอง เป็นทางบริษัทที่รับเขียนงานโลโก้โดยตรง
 • งานโลโก้เป็นงานเขียนไม่ใช่งานพิมพ์ แบบหากมีความละเอียดมากจะไม่สามารถเขียนให้เหมือนได้ 100%
 • งานโลโก้ที่มีเส้นตรงจะต้องใส่ผ้าใบกับโครงสร้างก่อนเขียน หากเขียนแล้วจะไม่สามารถถอดผ้าใบเพื่อแก้ไขงานเขียนได้
 • งานโลโก้ที่มีเส้นตรงบนผ้าใบไม่สามารถให้เส้นที่เขียนตรงกับรอยต่อผ้าใบได้ 
 • งานโลโก้บางงานอาจต้องเขียนโลโก้ที่หน้างาน เช่น กรณีกันสาดยาวมาก ๆ หรือยื่นมาก ๆ , งานโลโก้มีเส้นตรงจะต้องใส่ผ้าใบก่อนเขียนแล้วจะต้องใส่ผ้าใบหน้างาน ราคาที่เขียนจะสูงกว่าปกติ
 • หากลูกค้าต้องการความยาวหรือความสูงของโลโก้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการต้องเข้าใจว่าหากย่อหรือขยายโลโก้จะต้องเป็นไปตามสเกลของแบบที่ลูกค้าที่ให้มา เช่นหากต้องการให้โลโก้สูงขึ้นความยาวของโลโก้ก็จะยาวตามเช่นกัน 
 • งานโลโก้เขียนแล้วไม่สามารถลบออกได้
 • การกำหนดขนาดหากลูกค้าให้ทางร้านกำหนดขนาดทางร้านจะกำหนดจากประสบการณ์ที่ทำงานมาให้สัมพันธ์กับตัวกันสาด เช่นหากเขียนลูกตั้งด้านหน้า ที่มีขนาด 20  ซม. ทางร้านจะกำหนดให้โลโก้สูงประมาณ 16-17 ซม.
 • งานสีทอง ทองแดง ราคาจะสูงกว่าปกติ
 • งานโลโก้เขียนแล้วจะอยู่ตลอดอายุการใช้งานของผ้าใบ
 • ทางร้านมุ่งมั่นตั้งใจทำงานทุกงานให้ดีที่สุดแต่หากทางลูกค้าไม่เข้าใจในชิ้นงานทางร้านขอยกเลิกงานแต่ไม่คืนมัดจำสินค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 

 7. เมื่อลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าต้องมัดจำค่าสินค้า เมื่อทางร้านได้รับเงินมัดจำจะรันคิวงานติดตั้งให้ หากลูกค้าไม่สามารถมัดจำสินค้าได้ทางร้านจะไม่รับรันคิวงานติดตั้งให้นะคะ

การรันคิวงานประมาณการณ์ติดตั้งขึ้นอยู่กับลักษณะงานผลิตและติดตั้งและระยะเวลาลูกค้ามัดจำ กรณีรันคิวงาน

 • หากลูกค้ามัดจำงานผ้าใบชักรอกแล้วลูกค้าอีกท่านมัดจำงานกันสาดปลายเหลี่ยม งานชักรอกจะได้ติดตั้งก่อนเพราะการผลิตใช้เวลาไม่นาน
 • แต่หากกรณีลูกค้างานผ้าใบชักรอกมีจำนวนมาก มัดจำหลังงานกันสาดผ้าใบปลายเหลี่ยมที่มีชิ้นเดียวงานกันสาดผ้าใบปลายเหลี่ยมจะได้ติดตั้งก่อน
  8. การนัดหมายติดตั้งทางพนักงานขายจะประสานงานติดต่อเพื่อนัดหมายล่วงหน้า และวันก่อนติดตั้งจะคอนเฟิร์มเพื่อยืนยันการเข้าติดตั้งหน้างาน
  9. การรับประกันสินค้านับจากวันที่เริ่มติดตั้ง (เงื่อนไขการรับประกันสินค้า คลิกที่นี่)