การเพิ่มจุดจานดาวเทียม

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมฟรีทีวีไทยและต่างประเทศ

สวิตซ์ตัดต่อ

(*ควรเลือก Multiswitch ให้ครอบคลุมจุดรับชมทั้งหมดเพื่อไม่ต้องซื้อใหม่ในภายหลัง)

สำหรับดาวเทียมดวงเดียว สำหรับดาวเทียม 2 ดวง
Multiswitch 2x4 700 Multiswitch 5x4 1,000
Multiswitch 3x8 1,000 Multiswitch 5x8 1,500
Multiswitch 3x12 1,500 Multiswitch 5x12 2,500
Multiswitch 3x16 2,000 Multiswitch 5x16 3,000
Multiswitch 3x24 2,500 Multiswitch 5x24 3,500
Multiswitch 3x32 3,000 Multiswitch 5x32 4,000
สำหรับดาวเทียม 3 ดวง หรือ IPM 2 ดวง สำหรับดาวเทียม 4 ดวง
Multiswitch 7x4   Multiswitch 9x4  
Multiswitch 7x8   Multiswitch 9x8  
Multiswitch 7x12   Multiswitch 9x12 4,000
Multiswitch 7x16   Multiswitch 9x16 4,500
Multiswitch 7x24   Multiswitch 9x24 5,000
Multiswitch 7x32   Multiswitch 9x32 5,500