การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

ผ้าอะคริลิคควรได้รับดูแลรักษาและการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี เพื่อรักษาสภาพอายุการใช้งานของผ้า การทำความสะอาดสิ่งสกปรกโดยทั่วไป สามารถทำความสะอาดเป็นประจำ โดยใช้แปรงขนอ่อน แล้วล้างออกด้วยการสเปรย์น้ำอุ่น (ไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส) และเป่าให้แห้ง ควรทำความสะอาดอย่างทั่วถึงเป็นระยะ ๆ ทุก 3-6 เดือน โดยใช้แปรงทำความสะอาดสิ่งสกปรก ใช้สบู่อ่อน ๆ ทำความสะอาด ทิ้งไว้ประมาณ 10-20 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด และเป่าให้แห้งหรือทิ้งไว้ให้แห้ง *ห้ามใช้สารซักฟอก (Detergents)*