งานติดตั้ง

     งานกันสาดและเต็นท์

 • รับประกันสินค้าและบริการหลังการขายฟรี 1 ปีนับแต่วันที่ติดตั้ง
 • มอเตอร์รับประกัน 5 ปี บริการฟรี 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง
 • หลังจาก 1 ปี มีค่าบริการ 1,070 บาท ไม่รวมวัสดุอุปกรณ์

     งานจานดาวเทียม

 • รับประกันสินค้า 1 ปี ยกเว้นรีโมทรับประกัน 1 เดือน
 • รับประกันงานติดตั้ง 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง
 • เฉพาะรีโมทรับประกัน 1 เดือน
 • หลังจาก 1 ปี มีค่าบริการ 535 บาทไม่รวมอุปกรณ์

     งานกล้องวงจรปิด

 • รับประกันสินค้า 2 ปี ยกเว้นรีโมทรับประกัน 1 เดือน
 • รับประกันงานติดตั้ง 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง
 • หลังจาก 1 ปี มีค่าบริการ 535 บาทไม่รวมอุปกรณ์

 

กรณีที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขรับประกันสินค้าและไม่สามารถส่งสินค้าเคลมได้

 • สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากสัตว์หรือแมลง เช่น หนู มด แมลงต่าง ๆ เป็นต้น
 • สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ำท่วม ไฟไหม้และฟ้าผ่า
 • สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องจากมีการแก้ไขดัดแปลง ซ่อมหรือโยกย้ายชิ้นส่วนใด ๆ ของสินค้า ไหม้ แตก หรือ หัก
 • สินค้าถูกนำไปใช้อย่างผิดวิธี หรือด้วยความประมาท หรือเกิดจากการเคลื่อนย้าย อุบัติเหตุ สารเคมี เป็นต้น
 • สินค้าหมดระยะเวลาประกัน