1. เต็นท์มาตรฐานขนาดเล็ก (ราคา คลิกที่นี่)
  2. เต็นท์ขนาดอื่น ๆ แจ้งขนาดความกว้าง ความยาว ความสูง(เฉพาะเสาไม่รวมลูกตั้งหน้าจั่ว)
  3. เลือกสีผ้าใบ (ผ้าใบคูนิล่อน คลิกที่นี่, ผ้าใบทาโพลีน คลิกที่นี่)
  4. เลือกรูปทรงเต็นท์ที่ต้องการ ทรงจั่ว ทรงโค้ง หรือทรงปิระมิด
  5. หากลูกค้าการต้องผ้าใบปิดรอบด้านข้างเต็นท์ แจ้งความต้องการแก่พนักงาน
  6. ถ่ายรูปหน้างานติดตั้ง (ถ้ามี) 
  7. พื้นสำหรับติดตั้งเต็นท์ว่าเป็นพื้นแบบใดเพื่อหาอุปกรณ์สำหรับยึดเต็นท์
  8. หากลูกค้าต้องการให้ช่างไปตรวจสอบหน้างานเพิ่มสามารถแจ้งกับพนักงานขายเพื่อนัดหมายเวลาในการตรวจวัดหน้างานอีกครั้ง หรือหากพื้นที่เป็นที่โล่งสามารถติดตั้งเต็นท์ได้เลยสามารถทำการมัดจำเพื่อผลิตสินค้าได้เลย
  9. เมื่อมัดจำแล้วทางร้านจะรันคิวงานประมาณการณ์ติดตั้งให้กับลูกค้า
  10. การนัดหมายติดตั้งทางพนักงานขายจะประสานงานติดต่อเพื่อนัดหมายล่วงหน้าและวันก่อนติดตั้งจะคอนเฟิร์มเพื่อยืนยันการเข้าติดตั้งหน้างาน
  11. การรับประกันสินค้านับจากวันที่เริ่มติดตั้ง (เงื่อนไขการรับประกันสินค้า คลิกที่นี่)