ผ้าใบตาข่ายกรองแสงมี 2 รุ่นให้เลือก Suntex95 สามารถกรองแสงได้ 95% และ Solar Screen กรองแสงได่้ 97%