วัสดุหลังคา

คุณสมบัติวัสดุหลังคาแบบต่าง ๆ

  ผ้าใบคูนิล่อน
ผ้าใบอะคริลิค,
ผ้าใบอะคริลิคพลัส

ผ้าใบ
ทาโพลีน

ผ้าใบ Solar Screen ผ้าใบสแลนด์ไฮโซ เมทัลชีท โพลีคาร์บอเน็ต ไวนิล

เสียงไม่ดังเวลาฝนตก

ไม่ดัง ไม่ดัง ไม่ดัง ไม่ดัง ไม่ดัง ดัง ดัง ไม่ดัง

การรับแสง

ขึ้นอยู่กับสีผ้าใบ ขึ้นอยู่กับสีผ้าใบ โปร่งแสง     ทึบแสง โปร่งแสง ทึบแสง

ดัดโค้งได้

ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ไม่มาก ได้ไม่มาก

เขียนโลโก้ได้

เขียนได้ เขียนได้ เขียนได้ เขียนได้แต่ไม่เหมาะกับการเขียนโลโก้ ไม่ได้ เขียนได้แต่ไม่เหมาะกับการเขียนโลโก้ เขียนได้แต่ไม่เหมาะกับการเขียนโลโก้ เขียนได้แต่ไม่เหมาะกับการเขียนโลโก้

น้ำหนักต่อตารางเมตร

500 กรัม 255.15 กรัม   545 กรัม  340 กรัม  4.32 กิโลกรัม  1.25 กิโลกรัม 7 กิโลกรัม

อายุการใช้งานโดยประมาณ

 5 ปี 5 ปี   5 ปี    10 ปี ความหนา 0.47 มม.  20 ปี ความหนา 6 มม.  10 ปี 30 ปี

สีวัสดุให้เลือกได้

 > 20  > 40  7  8  17 12 24 < 3