ราคาเต็นท์ผ้าใบทรงปิระมิด
2 x 2 x 2.20 ม. = 7,500 3 x 3 x 2.20 ม. = 9,500 4 x 4 x 2.50 ม. = 15,000 5 x 5 x 2.50 ม. = 19,000

โครงสร้างเต็นท์ทางร้านใช้เหล็กแป๊บประปาทั้งหมด ทำให้อายุการใช้งานได้นาน ทนทาน แข็งแรงและข้อต่อเป็นเหล็กหล่อ สามารถถอดประกอบได้ ขนย้ายง่าย และด้วยเนื้อผ้าเป็นผ้าใบคูนิล่อนเคลือบ PVC ทั้ง 2 ด้าน ผ้าใบหนา 0.45-0.50 มม. คุ้มค่ากับการใช้งานในระยะยาว สามารถติตตั้งเพื่อจอดรถ, เก็บสินค้า, จัดแสดงสินค้า สามารถเพิ่มผ้าใบปิดด้านข้างได้ทั้งแบบปิดตายหรือเปิดแบบชักรอกหรือม่านรูด 

ราคาเต็นท์ผ้าใบทรงจั่ว
3 x 6 = 17,000 3 x 8 = 19,500 3 x 10 = 22,000 3 x 12 = 26,500
4 x 6 = 20,000 4 x 8 = 24,000 4 x 10 = 28,000 4 x 12 = 31,500
5 x 6 = 21,500 5 x 8 = 26,000 5 x 10 = 30,000 5 x 12 = 34,000
6 x 6 = 25,000 6 x 8 = 31,000 6 x 10 = 33,000 6 x 12 = 39,000

โครงสร้างใช้เหล็กแป๊บประปาขนาด 1 1/4" ทั้งหมด ข้อต่อเหล็กหล่อ สามารถถอดประกอบได้ สามารถถอดประกอบได้ ผ้าใบคูนิล่อนหนา 0.45-0.50 มม. เป็นราคาเต็นท์แบบเปิดโล่ง สามารถติดตั้งเพื่อเป็นที่จอดรถ โกดังเก็บสินค้า, จัดแสดงสินค้า, จัดงานพิธีต่าง ๆ สามารถเพิ่มผ้าใบปิดตาย ผ้าใบชักรอกหรือกันสาดผ้าใบได้

ราคาเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง
3 x 6 = 21,000 3 x 8 = 24,500 3 x 10 = 28,000 3 x 12 = 33,000
4 x 6 = 25,500 4 x 8 = 30,500 4 x 10 = 35,500 4 x 12 = 40,000
5 x 6 = 28,500 5 x 8 = 34,500 5 x 10 = 37,500 5 x 12 = 45,000
6 x 6 = 34,000 6 x 8 = 41,500 6 x 10 = 45,000 6 x 12 = 52,500

โครงสร้างใช้เหล็กท่อดำขนาด 1 1/4" เสาใช้เหล็กแป๊บประปาขนาด 1 1/4" ผ้าใบคูนิล่อนหนา 0.45 มม. เสาสูง 2.50 - 3.00 ม. ไม่รวมผ้าใบปิดรอบด้านข้างและไม่รวมโลโก้